Lipsk - Kamienna Nowa - Sztabin 47,9 km

0,0 - kajaki wodujemy przy moście drogowym na trasie Lipsk - Dąbrowa Białostocka; płyniemy z prądem rzeki, brzegi podmokłe, niedostępne, z bujną roślinnością;
6,0 - na lewym brzegu (ok. 700 m) wieś Szuszalewo;
11,5 - po lewej ujście rzeczki Kamienna;
16,5 - most drogowy i kolejowy; poniżej mostu na lewym brzegu miejsce do biwakowania; 3 km od rzeki szlak niebieski; leśniczówka Trzyrzeczki.
18,5 - po prawej ujście rzeczki Lebiedzianka, w oddali widoczna wieś Krasnybór z gotycko - renesansowym kościołem z 1589 r.;
24,5 - Biebrza rozwidla się (małe wysepki), płyniemy prawym nurtem;
33,6 - kolejne rozwidlenie Biebrzy, płyniemy prawym nurtem;
47,9 - most drogowy na trasie Białystok - Augustów, w oddali wieś Sztabin;


Sztabin - Dębowo 17,6 km

5,5 - na prawym brzegu wieś Czarny Las, przed nami 2,5 km odcinka rzeki z kępami; rzeka płynie dwoma ramionami, płyniemy szerszym;
8,0 - w korycie rzeki widoczne pale po dawnym moście; z obu stron wysokie nasypy drogowe; na lewym brzegu wieś Czarniewo; na prawym brzegu kompleks torfowisk "Biele Suchowolskie";
15,0 - na lewym, wysokim, piaszczystym brzegu tuż przy rzece wieś Jagłowo; we wsi drewniana architektura z ozdobnymi szczytami domów;
17,6 - Dębowo - prywatne pole namiotowe przy połączeniu Biebrzy z kanałem Augustowskim; śluza budowana w latach 1826 - 27


Dębowo - Dolistowo 10,4 km

4,5 - z prawej wieś Jasionowo, w oddali widoczne lasy rezerwatu "Czerwone Bagno";
8,5 - po lewej ujście rzeki Brzozówka, kilkaset metrów dalej Rów Wogzalski;
9,9 - most drogowy w Dolistowie Starym - wsi położonej na lewym wysokim brzegu;
10,4 - pole namiotowe położone poniżej kościoła; we wsi sklepy, poczta, apteka


Dolistowo - Goniądz 16 km

4,0 - wieś Wroceń położona na lewym brzegu Biebrzy; rzeka płynie dwoma ramionami; płynąc lewym dopływamy do wsi, w której jest sklep;
7,5 - po prawej ujście rzeki Ełk, na lewym brzegu kolonia wsi Krzecze;
11,3 - wieś Dawidowizna położona przy zakolu rzeki Biebrzy;
14,5 - Goniądz - miasteczko malowniczo położone na lewym wysokim brzegu Wysoczyzny Goniądzkiej; rzeka płynie trzema ramionami, w środkowym szybki nurt;
15,8 - most drogowy, poniżej na lewym brzegu pole biwakowe, poczta, sklepy, bary, apteka, przystanek PKS, wieża
widokowa (500 m).


Goniądz - Osowiec 8 km

1,5 - wieś Szafranki położona na lewym brzegu rzeki, na prawym
wieś Budne;
6,5 - po lewej fosa Twierdzy Osowiec, wyżej w terenie zalesiony Fort Centralny Twierdzy budowanej od 1882 r.;
7,4 - most drogowy (drewniany), po prawej Fort Zarzeczny;
7,5 - 100 m poniżej mostu w lewo odchodzi kanał prowadzący do pola biwakowego;
8,0 - zagospodarowane pole biwakowe, natryski, wypożyczalnia kajaków i łodzi, pokoje gościnne, karczma, sklep, Terenowy Ośrodek Edukacyjny.


Osowiec - Biały Grąd 13 km

0,5 - rzeka Biebrza, skręcamy w lewo;
1,2 - most drogowy i kolejowy na trasie Białystok - Ełk;
2,5 - z prawej ujście Kanału Rudzkiego, który przy wsi Modzelówka przyjmuje wody rzeki Ełk, wypływającej z Puszczy Boreckiej; rzeka ostro meandruje, na lewym brzegu widoczne zabudowania wsi Olszowa Droga;
11,5 - z prawej ujście zmeliorowanej rzeczki Klimaszewnica;
13,0 - Biały Grąd; pole namiotowe (czynne od 24.VI) położone na wydmach mineralnych wśród torfowisk; wieża widokowa, wpływamy w prawo w starorzecze; 3,5 km od Białego Grądu jest wieś Mścichy; sklep.


Biały Grąd - Brzostowo 24,5 km

Biebrza przez wiele kilometrów płynie środkiem bezludnej doliny;
12,0 - po prawej kilkaset metrów od koryta wzniesiona wśród bagien Góra Pawłowa;
13,9 - po lewej słabo widoczne ujście rzeczki Kosódka;
16,0 - z prawej ujście rzeki Wissa, po lewej na horyzoncie kompleks leśny "Kobiele";
22,5 - z prawej oddalone o kilkaset metrów od rzeki zabudowania wsi Chyliny;
24,5 - wieś Brzostowo położona przy piaszczystym, szeroko rozlanym korycie Biebrzy; 2 prywatne pola namiotowe.


Brzostowo - Wizna 17,5 km

4,5 - Burzyn - wieś położona na wysokim prawym brzegu; 250 m za kościołem pole namiotowe, sklep, poczta;
7,0 - wieś Rutkowskie - położona na prawym brzegu oraz następne wsie: Sieburczyn, Wierciszewo i Sambory; nurt słabszy, mniej zakoli;
13,0 - ujście Biebrzy do Narwi, na prawym brzegu średniowieczne grodzisko;
15,5 - most drogowy na trasie Łomża - Białystok, przed mostem po prawej dogodne miejsce do zakończenia spływu; wieś Ruś - bar;
17,5 - Wizna - położona na wysokim prawym brzegu, przy boisku szkolnym możliwość biwakowania, sklepy, poczta, apteka, bar.