1. W Parku ochronie podlega cała przyroda i walory krajobrazowe.
 2. Ruch turystyczny w Parku dozwolony jest od świtu do zmierzchu. Zwiedzanie może odbywać się po: a)drogach publicznych b)rzekach: Biebrzy, Brzozówce, Sidrze, Nettcie, Ełk, Jegrzni, Wissie, Kanale Augustowskim, Kanale Woźnawiejskim i Kanale Rudzkim c)znakowanych szlakach i ścieżkach edukacyjnych.
 3. Grupy liczące powyżej 7 osób obowiązane są zwiedzać Park pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN.
 4. Wejście do Parku możliwe jest po wykupieniu kart wstępu, które można nabyć w: a)siedzibie Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu – Twierdzy b)leśniczówkach BPN c)u osób upoważnionych przez Dyrektora Parku (w kwaterach agroturystycznych, pensjonatach, hotelach, sklepach).
 5. Oddzielne karty wstępu obowiązują na szlaki obwodu ochronnego Grzędy oraz na spływy kajakowe i tratwami.
 6. Wjazd samochodów osobowych, autokarów i innych pojazdów za szlaban przy leśniczówce Grzędy możliwy jest po uiszczeniu opłaty i tylko pod opieką przewodnika po BPN.
 7. Na spływy Biebrzą z Osowca do ujścia rzeki Wissy, od 1 stycznia do 23 czerwca wymagana jest zgoda Dyrektora Parku.
 8. Nocowanie na polu namiotowym na Białym Grądzie dozwolone jest od 24 czerwca.
 9. Biwakowanie i palenie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Na amatorski połów ryb wymagana jest licencja wydana przez Biebrzański Park Narodowy.
 11. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną tj: na szlaki turystyczne obwodów ochronnych Grzędy i Tajno oraz kompleksów leśnych Trzyrzeczki i Sośnia.
 12. Zezwala się na przejazd zaprzęgów konnych za dodatkową opłatą: a)w obwodzie ochronnym Grzędy – od leśniczówki do parkingu „Nowy Świat” b)w obwodzie ochronnym Tajno – po szlaku pieszym c)w obwodzie ochronnym Trzyrzeczki – od leśniczówki do drogi Trzyrzeczki – Kamienna Nowa po szlaki pieszym.
 13. Na profesjonalne fotografowanie i filmowanie poza udostępnionymi szlakami i drogami wymagana jest zgoda Dyrektora Parku i pobierane są opłaty.
 14. Poszczególne trasy turystyczne lub ich odcinki mogą być czasowo wyłączone z ruchu turystycznego ze względu na cele związane z ochroną przyrody.