Lipsk - Kamienna Nowa        16,6km        4-5 godz.

Kamienna Nowa - Sztabin     15,3km        4-4,5 godz.

Sztabin - Jagłowo                   10,3km         2-3 godz.

Jagłowo - Jasionowo              9,8km           2-3 godz.

Jasionowo - Dolistowo           6,9km           2 godz.

Dolistowo - Wroceń               6,3km            2 godz.

Wroceń - Dawidowizna          8km               2 godz.

Dawidowizna - Goniądz         3,7km            1 godz.

Goniądz - Osowiec                  7,4km            2 godz.

Osowiec - Biały Grąd             14,3km           3-4 godz.

Biały Grąd - Brzostowo          22,7km           5-6 godz.

Brzostowo - Wizna                 20km               5 godz.